Tuesday, August 21, 2007

Ang Pagbisita sa Bikol


Sa sakuyang pagbisita sa minamomow'tan kung lugar, napagal ako pero nakakua man ning kusog huli ta nailing ko ang sakuyang mga minamow'tan na magurang asin mga tugang. Mapagal ta tulong aldaw lang ako sa bikol tapos nagbalik na ako sa laguna. Kulang man sa turog asing oras a pagbisita, pag-abot ko digdi banat, chaka garu mayo sanang nangyari, kaya man dikit pa akong magkahilang. Mapagal ang byahe , sabi ko pati sa sadiri ko dae ko na uuliton, ang magbyaheng alawigon tapos dae mapaingalo. pero sa kabila kang gabos na sakit maogma man ta grabe isipon mong nasurvive ko to, tapos nailing ko ang harong ming nagpakusog kang boot ko.
Sa pag-uli ko palan kadakol kabayaran, saro na digdi ang trip mi sa harong kang sarong sikat na author si F. Sionil. sayang pero ok na mayo man akong magiginibo ta pagkakataon ko man ni para makabisita lamang sa harong mi. chaka ok na din tinaanan man akong libro with signiture niya pa. eh di ok na diba?

No comments: