Thursday, June 21, 2007

“Ang Alamat ng Niyog”


Noong unang panahon, sa panahon bago dumating sina Magellan, may isang tribung namumuhay ng mapayapa, masaya, at malaya sa tabi ng dagat kung saan may nakatanim na kung tawagin nila ay “punong walang pakinabang”. Hindi nila masyadong pansin ang punong ito, ngunit dumaan ang mga araw at dumating ang matinding

tag-gutom napilitan silang kainin ang bunga nito, pero bago man nila makain ang bunga nito kinaka-ilangan nilang putolin ito.

Makalipas ang sampung oras at huli na ang lahat ng mapansin nilang ubus na ang mga puno, banali wala lang nila ito

Dumaan pa ang ilang minuto ng tag-gutom at may balita pa na maypaparating na bagyo patungo sa lugar nila. Nagmadali ang lahat at nagsipag-handa ng kani-kanilang bahay. Wala ng oras para kumuha pa ng mga troso kaya na-isip nilang kapit sa patalim na gamitin ang “punong walang pakinabang “ upang ipanghaligi sa bahay nila.

Dumaan ang malakas na bagyo sa loob ng 59.9 sigundo lamang, madali lang pero hindi ito normal na bagyo, dahil sa kung anong bilis nito siya rin ang lakas nito. Ipasalagay natin na itong bagyong ito ay nagdulot ng tsunami lang naman. Pero bagamat malakas ang bagyong ito, wala ito sa bahay ng mga taga-tribu na ayus na ayus at parang walang nangyari. laking pasasalamat ng mga taga-tribu sa punong pinanghaligi nila.

Matapos ang bagyo, at matapos din mag-iwan ito ng mga dumi. Walang magawa ang mga taga-tribu kundi linisin ito. Sapagkat walang kuryente at hindi magamit ang vacuum cleaner at mga high-tech na panglinis, napilitan silang maghanap ng pamalit dito. Sa paghahanap nila nakita nila ang matigas na bahagi ng dahon ng “punong walang pakinabang.” Nagmadali silang kilatisin ito at doon nagkaroon ng idiyang linisin ang dahon at ipunin ang nalinis na parte nito. Gayon din sa bunga nito na hinati nila at ginawang pamalit sa vacuum cleaner na kung tutu-usin masmalinis pa ang malilinis nito kaysa sa vacuum cleaner. Sa unang pag-gamit nito nahirapan sila pero ng tumagal at nasanay na sila, napansin nila ang kagandahan dulot nito. Isa sa kagandahan dulot nito ay nakatulong ito upang ma-ehersisyo sila at mas malinis pa ang nalilinis nito kaysa sa mga high-tech na gamit.

Matapos ang matinding linisan, nagpatawag ang pinunu ng tribu ng pangkalahatan pulong. Pinagpulongan nila ang mga ng yari, na-isip nila na malaking tulong ang nagawa ng “punong walang pakibang “sa kanila. Bilang parangal nag-karoon ng matingding paghahandog at salo-salo para sa punong ito, at sabay ng paghahandog ng pasasalamat, pinangalanan nila itong ng “puno ng buhay.” Dahil napagka-alaman nilang mula sa ugat nito hangan sa pinakadulo ng dahon nito ay may-pakinabang sa buhay natin, tinawag din nila itong “NIYOG” hango sa di ko alam na salita.

3 comments:

Maeg John said...

its good

Anonymous said...

Hehe ang ganda

Wilhelm L. Orozco said...

guys thanks for the comment it's been a years since i last visited my site again...and i don't expect that it would be helpful that much to you...thank's because of you i'm more inspired to do some writings again...more power and feel free to used my stuff....thanks for the support and more power to you guys! Gob bless us all